Temac, a.s.

 
 

TEMASIL TITAN

Nový produkt Temasil Titan
logo ESA

Product

Tkaninové kompenzátory

Kompenzátory jsou důležitou a nepostradatelnou flexibilní součástí potrubních vedení ve většině průmyslových zařízení, kde proudí především plynná média jako jsou vzduch, spaliny nebo kyselé a alkalické plyny. Vyrovnávají tepelnou roztažnost a pohyby působící všemi směry. Upravují nesouosost, eliminují vibrace, tlumí hluk a pohlcují energii rázu.

Pro navržení vhodného typu kompenzátoru jsou důležité především následující faktory:

 • Místo zabudování
 • Tvar potrubí
 • Médium
 • Podíl pevných částí v médiu
 • Teplota
 • Tlak
 • Pohyby
 • Rychlost proudění

Tkaninové kompenzátory se vyznačují řadou vlastností a výhod které umožňují jejich široké využití:

 • přizpůsobení se i malému stavebnímu prostoru
 • současně probíhající vyrovnání pohybů ve všech směrech
 • minimální reakční síla na podpěry a závěsy
 • možnost navržení a přizpůsobení spoje stávajícím podmínkám
 • jednoduchá montáž
 • rozměry a tvary dle potřeby aplikace
 • odolnost vůči vysokým teplotám
 • odolnost vůči chemickým látkám

Jedno nebo vícevrstvé tkaninové kompenzátory jsou používány v mnoha průmyslových zařízení jako jsou:

 • elektrárny
 • teplárny
 • hutě a koksovny
 • spalovny
 • chemická zařízení
 • cementárny a vápenky
 • papírny
 • rafinérie

Námi dodávané tkaninové kompenzátory se vyrábějí individuálně pro každou aplikaci a jsou vybírány v úzké spolupráci s uživatelem.

Kompenzátory lze dodat i s montáží.

Pracovní teplota až 1200°C
Pracovní tlak -70 až + 150 kPa
 • Pružná potrubní spojení vyrovnávající tlakové, teplotní a mechanické posuvy,
 • použití pro plynná a prašná média,
 • nabízíme typy: přírubové, pásové, příruba-pás, zvlněné a harmonikové,
 • používané tkaniny: skleněné, aramidová, silikátové, keramické, PTFE, chrom-niklová síť a jiné,
 • kompenzátory jsou vyráběny individuálně dle požadavků zákazníka,
 • k nově navrhovaným kompenzátorům dodáme podrobnou výkresovou dokumentaci,
 • dodáváme i izolační obložení (vnější i vnitřní), či ocelové komponenty jako jsou usměrňovače toku
 • běžná dodací lhůta tři týdny, včetně navržení a projektové dokumentace 5 týdnů,
 • poskytujeme záruku 3 roky.

Downloads
facebook
TEMAC, a.s. - CZECH TEMAC, a.s. - ENGLISH TEMAC, a.s. - DEUTSCH
© Noesis s.r.o.