Nefalit Bio

Neobsahuje žádná škodlivá vlákna. Bez keramických vláken. Skupina 3 dle IARC, vlákna obsažená v tomto novém výrobku, dovolují použití tohoto výrobku jako u Nefalitů 5, 7, 11 nebo 16 bez jakýchkoli rizik.

Maximální pracovní teplota 1200 °C.