Textilpryžové ovály

Průlezové těsnění – bezazbestové textil-pryžové statické těsnění se používá na utěsnění provozně méně náročného prostředí pro těsnění kotlů, poklopů a boilerů.