Plst

Plst je tradiční materiál ve výrobě těsnění a je všeobecně používán jako zábrana proti pronikání prachu. Plst je často používána tam, kde plní dvojí funkci: olejem napuštěná plst slouží jako trvalé promazávadlo a současně zabraňuje průniku prachu.