Renovace kolony na výrobě bezasbestových desek

Během letošního léta proběhla renovace destilační kolony, která je stěžejním článkem při výrobě CSF materiálů. Renovace, v částce 1mil Kč, proběhla ve zkráceném čase.