Poradenství

Naše společnost poskytuje kompletní technické poradenství v oblasti přírubových spojů, návrhy technického rázu včetně aktivní účasti dozoru „technického týmu Temac“ přímo u zákazníka. Jsme připraveni konzultovat s klienty jejich požadavky a na základě spolupráce s vedoucími techniky jednotlivých výrobních středisek Temac připravit komplexní návrhy těsnění, toto těsnění vyrobit v požadované kvalitě, zajistit dodávku přímo k rukám zákazníka a zabezpečit montáž těsniva. Při těchto akcích úzce spolupracujeme s předními odborníky v oblasti utahování a montáže přírubových spojů.

Jsme připraveni vyslechnout, konzultovat, následně navrhnout a zajistit komplexní výpočet dle aktuálních norem.

Spolupráce se specialisty ze středisek „BELZONA Service Point“, nám umožňuje kombinací vysoce kvalitních těsnících prvků spolu se speciálními moderními technologiemi a špičkovými materiály na bázi molekulárních polymerů, s úspěchem řešit opravy, či značně poškozené těsnící plochy i zdánlivě zcela zničené díly a zařízení.

Pro širokou veřejnost nabízíme komerční software „Temac Select“, kde velmi snadným zadáváním vstupních dat dosáhnete vhodného navržení těsnících materiálů Temac pro různé typy přirubových spojů včetně výsledného utahovacího momentu.

Servis 24/48

Na kontaktním čísle: +420 325 550 160 naše společnost poskytuje nepřetržitou servisní službu „Servis 24/48 hod.“, kde je schopna aktivně reagovat při nečekaných a nenadálých krizových situacích 7 dní v týdnu po celých 24 hod. denně.