Středisko výroby vláknitopryžových desek

Zahájení nepřetržitého provozu

Vážení obchodní partneři, Vážení zákazníci!

Dovolujeme si Vám oznámit, že se nám zavedením nepřetržitého výrobního provozu podařilo výrazně navýšit objem výroby (celkovou kapacitu) vláknitopryžových těsnících desek a tím snížit standardní dodací lhůty maximálně na 3-4 týdny. Reagovali jsme tak pružně na rostoucí poptávku po našich plochých (kalandrovaných) těsnících materiálech a na skutečnost, že se objem prodeje tohoto klíčového sortimentu od roku 2008 neustále zvyšuje s meziročním růstem o cca 7-10%.

Přechod na režim nepřetržitého provozu byl pouze prvním konkrétním krokem, který našim zákazníkům okamžitě zajistil větší komfort při odběru našich desek. Následovat budou další strategická opatření v oblasti investic, například nákup zcela nového válce. Jeho pořízení a uvedení do provozu ještě více stabilizuje kvalitu našich materiálů a zaručí zachování současných dodacích lhůt i při očekávaném nárůstu zakázek v nejbližších 3-5 letech.

Stálost kvality, rychlost, flexibilita a vysoká úroveň obsluhy našich stávajících i budoucích zákazníků – to je naše deviza, to je budoucnost společnosti TEMAC, a.s., která v příštím roce oslaví již 100 let své existence.